School Parent Council

Golaha Qoyska BGA wuxuu u adeegaa sidii codka waalidiinta iyo daryeelayaasha Maamulka BGA, Kulliyada iyo Golaha. Waxay u soo qaadaan fikradaha, fikradaha iyo dareenka qoysaska kulamada billaha ah, sidaa darteed macluumaadkan waxaa lagu dari karaa habka go'aan qaadashada iskoolka. Goluhu wuxuu u doodayaa qoysaska, kuna dadaalaya inay si sax ah uga tarjumaan waxay damac ka qabaan howlgalka dugsiga.

Golahayaga qoysku wuxuu raadinayaa xubno iyo saraakiil dheeraad ah sanad dugsiyeedka 2018-2019. Haddii aad xiisaynayso ku soo biiritaanka, fadlan la xiriir Dre Woodberry , Isuduwaha Diiwaangelinta iyo Wacyigelinta Guji magaciisa si aad ugu dirto emaylka ama ugu wac 857-891-1742.

Kulamada Golaha Qoyska SY 2019-2020

Sebtember 26th 2019
Kahor Ku Noqo Habeenkii Dugsiga
Akademiyada Cagaaran ee Boston
5-6 galabnimo
20 Warren Street
Brighton, MA 02135

Oktoobar 23-keedii
Goobta TBD
5: 30-7: 00

(Doorashooyinka)

Noofambar 19keeda
Akademiyada Cagaaran ee Boston
5-6 galabnimo
20 Warren Street
Brighton, Ma 02135