Maamulka iyo Warbixinta

Maamulka

Marka loo eego BGA, Maamulaha dugsiga wuxuu la shaqeeyaa Kooxda Maamulka si uu u kormeero howlaha iskuulka. Xubin kasta oo ka mid ah Kooxda Maamulka waxay kormeertaa aag iskuulkeena sida barida iyo barashada, howlgalada, Adeegyada Taageerada Ardayda ama Barnaamijyada Cagaaran. Qeyb kasta oo maadooyinka ah iyo kooxda heerka fasalku waxay leeyihiin hogaamiye kooxeed / fududeeye labadaba Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga Sare waxay leeyihiin Kooxda Taageerada Ardayda.

 

Macallimiinta iyo shaqaalaha aan macallimiinta ahayn ayaa u soo gudbiya warbixintooda qiimeyntooda, maamulayaasha ayaa warbixin u siiya Maamulaha, iyo Maamulaha dugsiga ayaa u soo gudbiya Guddiga Ammaanada ee Dugsiga Sare ee Boston iyo Maamulaha guud ee Dugsiyada Dadweynaha Boston. Macluumaad dheeri ah, fadlan ka eeg Shaxda Ururka.

 

Warbixinno iyo Dukumiintiyo

Fadlan dhagsii xiriiriyeyaasha hoose si aad u daawato:

 

Kaararka Warbixinta Degmada iyo Dugsiga ee ka socda Waaxda Dugsiga Hoose iyo Sare