Qoysaska

Xiriirinta Qoysaska

Qoysaskeennu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada BGA waxaanan mar walba raadinaa fursado aan isla wada dabaalno. Kheyraadka kujira boggan waa inay kaa caawiyaan inaad ka caawiso cunugaaga horumarkiisa tacliimeed, bulsheed, iyo caadifadeed, iyo inay kuu fidiyaan fursado dheeraad ah si aad uga qeybqaadato. Ka sokow xiriiriyeyaasha ku xusan boggaan, waxaad ka heli kartaa Buug-gacmeedka Ardayga , macluumaad ku saabsan Gaadiidka , Xeerka Anshaxa ee BPS , iyo macluumaadka ku saabsan lebiska labiska iyo lebbiska dugsiga dhexe . Ugu dambayntiina, ha ilaawin inaad iska diiwaangeliso warqaddeena elektaroonigga ah billaha ah adoo adeegsanaya "Ku soo biir Foomka Liiskayaga Maaylga hoosta ee bogga.