Taariikhaha Ogolaanshaha ee Muhiimka ah

Macluumaadka ku saabsan taariikhaha codsiyada sanad dugsiyeedka 2022 ayaa la heli doonaa.  Halkan mar haddii aan ka helnay hagitaan dheeraad ah gobolka iyo magaalada.