Waxaad ku heli kartaa dalabka laba siyaabood:

1. Buuxi arjiga internetka oo guji badhanka "gudbinta" dhamaadka.

AMA

 

2. Soo degso, daabac, dhammeystir oo saxiix qalin, oo boostada ku soo dir ama dugsiga u soo qaado.

MS Sched.jpg